Marit en Emely
De kantine wordt vervolledigd met een schuine beweging, deze zal ervoor zorgen dat ook hier het speelveld goed zicht- baar is en omsluit zo het terras. Deze vervollediging zal om- geven worden door een overdekte circulatie met opbergkas- ten die de connectie vormt met de fietsenstalling achteraan.

De uitbreiding van de kleedkamers gebeurt richting het speelveld om zo weinig mogelijk parkeerplaatsen weg te ne- men. Rondom deze kleedkamers wordt de bestaande over- dekte circulatie doorgetrokken met een luifel, die supporters een onderdak kan bieden tijdens een match of training. De kleedkamers van de scheidsrechters en de berging bevinden zich wat meer teruggetrokken, maar de berging is wel voor- zien van een grote poort langs de buitenzijde zodat er ook groter materiaal binnen kan

Made on
Tilda